CapturesMargarita Andreu  

20.09 - 31.11.2007

 

A l’espai de la galeria, Margarita Andreu ha col•locat panells de policarbonat gruixut i opac, que va des del sostre al terra i cobreix parcialment les obertures dels grans finestrals. A mode de pantalles, aquests panell serveixen per projectar vídeos de ritmes diversos, visibles per ambdós costats, que filtren els sons ambientals, la llum del sol, les ombres, el vespre. Aquests vídeos disolen les barreres entre l’interior i l’exterior i posen l’espai sencer en moviment com una sèrie d’evocacions mentals i temporals.