ON SALE  

02.03- 30.03.2010

 

ON SALE és un work in progress que ret homenatge a les idees que Javier Núñez Gasco encara no ha pogut realitzar, bé per falta de finançament o per altres raons, brindant-los una última i definitiva possibilitat de concreció, exposant-les al públic i a la crítica de l'art.

 

És un projecte expressament ideat per al circuit comercial artístic, on l'obra es completa amb l'acte de compra o de col•leccionisme: el comprador, en adquirir una de les idees gravades sobre pedra, té l'opció de donar vida a l'obra descrita, finançant la seva realització i obtenint el dret a què se li anomeni a la làpida i s'esmenti el seu generós patrocini. D'altra banda, si el comprador únicament estigués interessat en posseir la làpida, condemnarà la idea a una mort parcial, ja que Núñez Gasco mai més la realitzarà.