Erfolg durch Rebellion · Al éxito por la rebeliónVarios  

22.11- 12.01.2009

 

La temàtica d'aquesta exposició se centra en la paraula Rebel·lió, en el seusignificat de “aixecament públic” per enderrocar lo anteriormentestablert, entès en el seu context contemporani. La meta delprojecte és desenvolupar una nova forma d'entendre aquest concepte itrobar les condicions adequades per a la seva aplicació en la cultura popcontemporània. “Rebel·lar-se” s'ha convertit en un estereotip de lapublicitat. En aquest sentit, dins de la indústria de la cultura, elconcepte "rebel·lió" es converteix en un signe diferenciador a la vegada quedefineix el caràcter formal del producte. Aquest projecte reuneix un grup de set estudiants de teoria i pràctica denous mitjans de comunicació, de la classe del catedràtic Dr. Stefan Römer, de la Akademie der Bildenden Künste de Munic.