Y entre sus pies y la tierra se abre un abismo Fuimfoto: Cristina Silva / Nacho de la Vega  

18.10- 12.11.2008

 

L’acerada visió analítica que transmet Fiumfoto de la nostra societat mecanitzada, mediatitzada i instrumentalitzada, els porta a crear obres d'un gran contingut crític i irònic però que presentades de manera gràcil, amable, imitant la realitat circumdant, tant en la passada com el present, involucren a l'espectador de tal forma que aquest, sense adonar-se, coincideix en l’última reflexió que proposen les obres exposades.

Homovidens (2003-2008) és una videoinstal.lació de dimensions variables que ha estat exposada en diferents mostres com C-21 (Gijón 2004), FEM (Madrid 2005), TECNODUERO 2006 (Salamanca)... Aquesta proposta és, en realitat, una metàfora de com el coneixement experiencial humà està cada vegada més mediatitzat pels mitjans i especialment per la televisió, i de quina manera aquesta mediatització ens condueïx a uns miratges i dubtes que ennuvolen la nostra visió de la realitat. Drums, desire...2008